Rețeaua de combatere a discriminării pentru grupuri vulnerabile

"Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă"

Proiect derulat de:

Obiective

Mecanisme comunitare

Dezvoltarea unui mecanism comunitar de intervenție în scopul prevenirii si combaterii a tuturor formelor de discriminare, prin dezvoltarea retelei de observatori locali de drepturile omului, care vor dezvolta acțiuni de advocacy și litigare.

Accesul la justitie

Cresterea accesului la justitie a membrilor comunitatii rome, prin asigurarea asistentei legale si reprezentarii pentru victime ale discriminarii pe criteriu etnic, abuz sau incalcare a drepturilor.

Dezvolatre regionala

Dezvolatarea unor birouri regionale strategice, unde organizația vor comunica în mod regulat publicului larg informaţii privind activităţile şi rezultatele obţinute și va dezvolta proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă organizaţională și de management

Analiza discriminarii

Analiza discriminarii romilor, a eficientei cadrului antidiscriminare si a accesului la justitie a romilor, prin efectuarea unei cercetari și elaborarea unui ghid de bune practici care să se adreseze autorităților publice respectând Drepturile omului si tratamentul indiferent de categoria socială sau /și minoritatea etnică de unde provine cetățeanul.